Free Web Space | BlueHost Review  
จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชีวภาพเพื่อเกษตรกรไทย


ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

เป็นปุ๋ยระบบจุลินทรีย์ชีวภาพปลอดสารพิษ ผ่านขบวนการผลิต
ที่ถูกต้องและสมบูรณ์ สามารถนำไปใช้ได้ทันที
มีส่วนผสมมูลสัตว์หลายชนิด
เหมาะแก่การเพาะปลูก , ไม้ดอก , ไม้ประดับ และไม้ผล
นานาชนิด และพืชผักทุกชนิด

ไม่ทำให้ดินเสื่อมโทรม ช่วยปรับโครงสร้างดินในรอบผลผลิตต่อไป
ให้สารอาหาร ครบถ้วนโดยทางธรรมชาติ


สำหรับไม้ดอกไม้ประดับ
ช่วยเร่งสีสัน ของดอกและใบ
และเพิ่มความทนทานของดอก

สำหรับไม้ผล
ช่วยเพิ่มผลผลิตต่อต้นให้มากขึ้น
ทำให้ผลสวยและใหญ่ขึ้น
เพิ่มความหวานของผลไม้
และบำรุงลำต้นให้แข็งแรงและโตเร็ว

สำหรับผัก และพืชสวนครัว
ช่วยเร่งสีสัน ของดอกและใบ
และเพิ่มความทนทานของดอก

วิธีการใช้ ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ดวงตะวันเพชร
ธาตุอาหารของ ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ดวงตะวันเพชร

คุณสมบัติทางวิทยาศาสตร์ ของปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

- การปลดปล่อย ธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง และจุลธาตุ
อาหาร เป็นไปอย่างต่อเนื่องตามอัตราการสลายตัวของปุ๋ย

- ดินจะมีอินทรีย์วัตถุสูงเพื่อดูดซับธาตุอาหารได้ดีขึ้น

-ปรับสภาพสมดุลตามธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตในดินโดยการ
ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดิน ทำให้ ลดการ
เกิดโรคระบาดได้

- ให้ผลในการปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพในดินซึ่งปุ๋ยเคมี
ไม่สามารถทำได้

- ช่วยลดการตรึงฟอสเฟตและยังช่วยละลายธาตุอาหาร
ที่ละลายยากให้แก่พืชได้ดีขึ้น

" ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ดวงตะวันเพชร ได้ผ่านการวิเคราะห์และรับรองคุณภาพ
จาก กองเกษตรเคมี กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ "สนใจติดต่อ บริษัท ดวงตะวันเพชร จำกัด
โทร 02-7498597-9 หรือ email Raktawan@hotmail.com
ขายปลีก และขายส่ง ทั่วประเทศ

ราคาพิเศษ สำหรับเกษตกรไทย

(สำหรับเกษตกร สามารถมารับตัวอย่างปุ๋ยอินทรีย์ไปทดลองใช้ฟรีก่อนได้)
นอกจากนี้ ยังมี ผลิตภัณฑ์ ชีวภาพอื่นๆ เช่น หัวเชื้อจุลินทรีย์ ชีวภาพ, ปุ๋ยคอกโคนมราชบุรี,
ปุ๋ยมูลค้างคาว และปุ๋ยขี้ไก่ จำหน่ายด้วยบริษัท ดวงตะวันเพชร จำกัด 134 หมู่ 2 ซอยแบริ่ง14 สุขุมวิท 107 สำโรงเหนือ อ. เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร 02-7498597-9
email
Raktawan@hotmail.com